İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisi Otomasyonu

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı temiz içme suyuna erişebiliyor. Birleşmiş Milletler, Mart 2012’de, binyıl hedeflerinden birinin gerçekleştirildiği anlamına geldiğini açıkladı. Bununla birlikte bir dünya su raporuna göre, yaklaşık 884 milyon insanın hala temiz suya erişimi çok mümkün değil. Nüfus artışı ve ekonomik büyüme sonucunda, sınırlı kaynaklara olan talep artmaya devam ediyor.

Mekateknik Mühendislik olarak içme suyu arıtma ve atık su arıtma otomasyonlarınızda sizlere anahtar teslim projeler sunmaktayız.

İçme suyu arıtma otomasyonu. Atık su arıtma otomasyonu

Su arıtma işlemi tam olarak nasıl işler ve verimli otomasyon teknolojisi, kaynak tasarrufu ve aynı zamanda kullanılabilir su arıtma için hangi çözümleri sağlayabilir?
Su arıtma tesisine bir göz atalım.

Su yolu/tedariği

Su, çevresindeki rezervuarlardan,barajlardan ve nehirlerden yeraltı boruları aracılığıyla su arıtma tesislerine akar. Doğal olarak, su kalitesi, suyun geldiği yere bağlı olarak çok geniş bir çeşitlilik gösterir. Su birkaç aşamada arıtılır. Ön arıtmayı, içme kalitesinde su elde etmek için kullanılan en eski yöntemlerden biri izlemektedir: filtrasyon.

Filtrasyon teknolojisi

Modern bir su arıtma tesisinde, sabit filtrelerden ham suyun beslendiği bir yöntem kullanılır. Filtre havzalarının her biri, uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak kum, çakıl ya da aktif karbon gibi dökme malzeme içerir ve bu havzalar bir kahve filtresi gibi çalışır. Su sabit yatak içinden akarken, bulanık maddeler ve parçacıklar uzaklaştırılır. Filtrelenecek ham suyun ve filtrelenmiş suyun içeri ve dışarı akışları,  kapalı devre kontrol teknolojisi yardımıyla otomatikleştirilmiş proses vanaları tarafından kontrol edilir.
Ters yıkama işlemi

Zaman geçtikçe, filtrelerde gittikçe daha fazla kir birikmekte ve bu da akış kapasitesinde bir düşüşe neden olmaktadır. Bu nedenle filtreler düzenli olarak temizlenmelidir. Programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) olarak adlandırılan bilgisayar tabanlı bir kontrol sistemi, su ve havanın filtrelerden aşağıya doğru zorlandığı bu ters yıkama işlemini denetler. Bu şekilde salınan filtreleme işleminin kalıntıları, yıkama havzası ile birlikte filtre havzalarının kenarı boyunca taşarak atılır/temizlenir. Ham sularda yüksek düzeyde kirlenme olduğu durumlarda, bu tür bir temizleme işlemi yazılım algoritmaları ile otomatikleştirilir.

Filtreleri yıkamak için su arıtma işlemi durdurulması gerektiğinden, filtreleme ve geri yıkama işlemlerini otomatikleştirmek önemlidir, çünkü bu zamandan ve her şeyden önce faydalı enerji ve (yıkama) su tasarrufu sağlar.